Grb Nezavisne Drzave Sandzak.

NEZAVISNA DRŽAVA SANDŽAK

 

[ POČETAK ] [ NAČELA ] [ GENETIKA ] [ JEZIK I PISMO ] [ ZASTAVA I GRB ] [ BLAGDANI ]

[ HIMNA ] [ VJERA ] [ ŠERIJATSKO SUDSTVO ] [ MANJINE ] [ SANDŽAK U N.D.H. ]

[ POVIJEST HRVATA ] [ OD SARASVATA DO HRVATA ] [ OD HORUSA DO ALLAHA ] [ Nezavisna Drzava Sandzak na Facebooku. ]

 

RADIO STANICA :

 

 

PROGRAM RADIO STANICE
 

SADRŽAJ :

 

NAJPOZNATIJI HRVATSKI MUSLIMANI IZ BOSNE I HERCEGOVINE I SANDŽAKA

 

VAŽNIJI POLOŽAJI HRVATSKI MUSLIMANA U NEZAVISNOJ DRŽAVI HRVATSKOJ

 

HAFIZ SULEJMAN PAČARIZ

 

MUFTIJA ISMET MUFTIĆ

 

ALIJA NAMETAK

 

PUKOVNIK IBRAHIM VITEZ PJANIĆ - PIRIĆ

 

NAHID KULENOVIĆ

 

DŽAFER-BEG KULENOVIĆ

 

DOGLAVNIK ADEMAGA MEŠIĆ

 

MEHMED ALAJBEGOVIĆ

 

VITEZ ALIJA ŠILJAK - LAV IZ FOČE

 

DŽAMIJA Dr. ANTE PAVELIĆA

 

SOJ I ODŽAK EHLI ISLAMA

 

OBRAMBENA POLICIJSKA SS PUKOVNIJA SANDŽAK

 

13. HRVATSKA GORSKA SS DIVIZIJA "HANDŽAR"

 

23. HRVATSKA GORSKA SS DIVIZIJA "KAMA"

 

SRPSKA LAŽ O GENETICI SRBA I HRVATSKI MUSLIMANA U BiH I SANDŽAKU

 

SRPSKA LAŽ O “SRPSKOM” JEZIKU

 

SRPSKA LAŽ O BOSNI I HERCEGOVINI

 

SRPSKA LAŽ O "RAŠKOJ"

 

SRPSKA LAŽ O "SRBIMA" PRIJE 12. STOLJEĆA

 

SRPSKA LAŽ O BROJU "SRPSKI ŽRTAVA" U RADNIM LOGORU JASENOVAC

 

SRPSKA LAŽ DA SRBA NIJE BILO U ORGANIZACIJAMA N.D.H.

 

OBRANA SANDŽAKA OD ČETNIKA I PARTIZANA

 

ZLOČINI ČETNIKA KOSTE PEĆANCA U SANDŽAKU 1918-1923

 

SRPSKI ZLOČINI U NEZAVISNOJ DRŽAVI HRVATSKOJ

 

SRPSKI ZLOČINI U ILIĆIMA I CIMU

 

SRPSKI ZLOČINI U BOSANSKOM GRAHOVOM

 

SRPSKI ZLOČINI U DRVARU

 

SRPSKI ZLOČINI U SELU BORIČEVCU

 

SRPSKI ZLOČINI U SELIMA  KRNJEUŠI I VRTOČE

 

SRPSKI ZLOČINI U SELU PODRINJU

 

SRPSKI ZLOČINI U SELIMA ZABIOKOVLJU, DRAGLJANE I KOZICA

 

SRPSKI ZLOČINI U SELIMA ZVEČANJA, GATA, ČIŠLI  I OSTRVICI

 

SRPSKI ZLOČINI U RAMI

 

23. HRVATSKA ORUŽANA GORSKA SS-DIVIZIJA "KAMA" (HRVATSKA BROJ 2) :

 

Kama Divizija.

23. Oružana gorska divizija SS-a „Kama” ili 23. Waffen-Gebirgs-Division der SS „Kama“ (skraćeno Kama divizija, također i hrvatska br. 2) je bila vojna jedinica u sastavu Waffen SS-a tijekom Drugog svjetskog rata. Osnovana je krajem 1944. i sastavljena od dobrovoljaca iz NDH (Hrvatske), točnije od hrvatskih anti-komunista i Volksdeutschera.

Kao i njena sestrinska formacija, dobila je ime po kratkome turskom nožu, u ovom slučaju, kratki nož pod imenom kama.

Kama divizija je druga hrvatska Waffen SS divizija. Nova divizija je dobila počasni naslov „Kama”. Novačenje u diviziju Kama počelo je 10. lipnja 1944., a najveći broj časnika i podčasnika bili su Nijemci. Hrvatski časnici su također iz Handžar divizije prebačeni u Kamu, uključujući i cijelu izviđačku bojnu. Ovo je bila druga hrvatska muslimanska divizija.

 

Zanimljivo je to da Kama nikad nije bila u veličini divizije. U rujnu 1944. divizija je brojala 3 793 vojnika. Plašeći se partizanskih ometanja u obučavanju vojaka, obučno mjesto divizije bila je regija Bačka. Bačka je bila anektirana od Mađarske u travnju 1941., i bila je dovoljno odvojena od partizanskog utjecaja.

Divizija počinje djelovati u srpnju i kolovozu 1944., ali tijekom mjeseca rujna 1944. Crvena Armija je napravila opasno napredovanje prema Mađarskoj i Balkanu. Obučno mjesto divizije bilo je uz vatrenu liniju. SS-FHA je pokušao opremiti diviziju za borbu, 24. rujna je bio određen kao datum s kojim divizija kreće u borbu. Stupanj obuke vojaka je i dalje bio samo osnovni, međutim, određeni datum je došao. SS-FHA uvidio je da divizija nema vremena za potpuno formiranje. Kako se Crvena Armija kretala po Mađarskoj, njemački časnici odlučili su ukinuti diviziju i njezine vojnike i obučene časnike premiještali su u druge divizije. Odluka je donešena u listopadu 1944., i glavnina divizijskog sastava pomogla je u formiranju 31. dobrovoljačke SS divizije.

Hrvati muslimani divizije Kama su po zapovjedi otišli u Handžar diviziju. Neki od njih su dezertirali tijekom puta u Handžarov stožer, ali se većina javila na dužnost. Članovi divizije su uglavnom bili uključeni u novosastavljenu Nizozemsku Panzergrenadier Diviziju.

Divizija Kama je predviđena kao protu-partizanska jedinica, ali situacija u Europi prisilila je njemačko vojno vodstvo na ukidanje divizije, i divizija nikada nije do kraja formirana niti je bila u borbama.

 

SASTAV DIVIZIJE :

 

- Waffen-Gebirgsjäger-Regiment der SS 55 (kroatische Nr. 3)

- Waffen-Gebirgsjäger-Regiment der SS 56 (kroatische Nr. 4)

- SS-Gebirgs-Artillerie-Regiment 23

- SS-Aufklärungs-Abteilung 23

- SS-Panzerjäger-Abteilung 23

- SS-Flak-Abteilung 23

- SS-Pionier-Bataillon 23

- SS-Gebirgs-Nachrichten-Abteilung 23

- SS-Gebirgs-Sanitäts-Abteilung

- SS-Feldersatz-Bataillon 23

 

ZAPOVJEDNICI SS-DIVIZIJE "KAMA" (HRVATSKE BROJ 2) :

 

- SS Standartenführer Helmuth Raithel (1. srpnja 1944. – 28. rujna 1944.)

- SS Brigadeführer Gustav Lombard (28. rujna1944. – 1. listopada 1944.)

 

 

 

[ POČETAK ] [ NAČELA ] [ GENETIKA ] [ JEZIK I PISMO ] [ ZASTAVA I GRB ] [ BLAGDANI ]

[ HIMNA ] [ VJERA ] [ ŠERIJATSKO SUDSTVO ] [ MANJINE ] [ SANDŽAK U N.D.H. ]

[ POVIJEST HRVATA ] [ OD SARASVATA DO HRVATA ] [ OD HORUSA DO ALLAHA ] [ Nezavisna Drzava Sandzak na Facebooku. ]

 

 

Impressum I Datenschutzerklärung