Grb Nezavisne Drzave Sandzak.

NEZAVISNA DRŽAVA SANDŽAK

 

[ POČETAK ] [ NAČELA ] [ GENETIKA ] [ JEZIK I PISMO ] [ ZASTAVA I GRB ] [ BLAGDANI ]

[ HIMNA ] [ VJERA ] [ ŠERIJATSKO SUDSTVO ] [ MANJINE ] [ SANDŽAK U N.D.H. ]

[ POVIJEST HRVATA ] [ OD SARASVATA DO HRVATA ] [ OD HORUSA DO ALLAHA ] [ Nezavisna Drzava Sandzak na Facebooku. ]

 

RADIO STANICA :

 

 

PROGRAM RADIO STANICE
 

SADRŽAJ :

 

NAJPOZNATIJI HRVATSKI MUSLIMANI IZ BOSNE I HERCEGOVINE I SANDŽAKA

 

VAŽNIJI POLOŽAJI HRVATSKI MUSLIMANA U NEZAVISNOJ DRŽAVI HRVATSKOJ

 

HAFIZ SULEJMAN PAČARIZ

 

MUFTIJA ISMET MUFTIĆ

 

ALIJA NAMETAK

 

PUKOVNIK IBRAHIM VITEZ PJANIĆ - PIRIĆ

 

NAHID KULENOVIĆ

 

DŽAFER-BEG KULENOVIĆ

 

DOGLAVNIK ADEMAGA MEŠIĆ

 

MEHMED ALAJBEGOVIĆ

 

VITEZ ALIJA ŠILJAK - LAV IZ FOČE

 

DŽAMIJA Dr. ANTE PAVELIĆA

 

SOJ I ODŽAK EHLI ISLAMA

 

OBRAMBENA POLICIJSKA SS PUKOVNIJA SANDŽAK

 

13. HRVATSKA GORSKA SS DIVIZIJA "HANDŽAR"

 

23. HRVATSKA GORSKA SS DIVIZIJA "KAMA"

 

SRPSKA LAŽ O GENETICI SRBA I HRVATSKI MUSLIMANA U BiH I SANDŽAKU

 

SRPSKA LAŽ O “SRPSKOM” JEZIKU

 

SRPSKA LAŽ O BOSNI I HERCEGOVINI

 

SRPSKA LAŽ O "RAŠKOJ"

 

SRPSKA LAŽ O "SRBIMA" PRIJE 12. STOLJEĆA

 

SRPSKA LAŽ O BROJU "SRPSKI ŽRTAVA" U RADNIM LOGORU JASENOVAC

 

SRPSKA LAŽ DA SRBA NIJE BILO U ORGANIZACIJAMA N.D.H.

 

OBRANA SANDŽAKA OD ČETNIKA I PARTIZANA

 

ZLOČINI ČETNIKA KOSTE PEĆANCA U SANDŽAKU 1918-1923

 

SRPSKI ZLOČINI U NEZAVISNOJ DRŽAVI HRVATSKOJ

 

SRPSKI ZLOČINI U ILIĆIMA I CIMU

 

SRPSKI ZLOČINI U BOSANSKOM GRAHOVOM

 

SRPSKI ZLOČINI U DRVARU

 

SRPSKI ZLOČINI U SELU BORIČEVCU

 

SRPSKI ZLOČINI U SELIMA  KRNJEUŠI I VRTOČE

 

SRPSKI ZLOČINI U SELU PODRINJU

 

SRPSKI ZLOČINI U SELIMA ZABIOKOVLJU, DRAGLJANE I KOZICA

 

SRPSKI ZLOČINI U SELIMA ZVEČANJA, GATA, ČIŠLI  I OSTRVICI

 

SRPSKI ZLOČINI U RAMI

 

NACIONALNE MANJINE U NEZAVISNOJ DRŽAVI SANDŽAKU :

 

U Nezavisnoj Državi Sandžaku se poštuju nacionalne manjine i etničke skupine.

Pripadnici nacionalnih manjina ostvaruju većinu etničkih prava putem redovitih institucija Nezavisne Države Sandžaka kao i većinski hrvatsko-muslimanski narod.

Pripadnik nacionalne manjine u Nezavisne Države Sandžaka može svatko biti čiji su se predci doselili na teritorij Sandžaka prije srpske ili crnogorske okupacije 1913 godine. Osobe čiji su se predci doselili od trenutka srpske i crnogorske okupacije ne mogu dobiti status nacionalne manjine nego samo status stranca koji boravi (privremeno) u Nezavisnoj Državi Sandžaku.

Priznate nacionalne manjine u Nezavisnoj Državi Sandžaku : Albanci, Austrijanci, Bugari, Česi, Mađari, Makedonaci, Nijemaci, Poljaci, Romi, Rumunji, Rusi, Rusini, Slovaci, Slovenci, Srbi (*), Talijani, Turci, Ukrajinci, Vlasi (*), Židovi.

(*) = Za osobe koje su se do sada izjašnjavali kao "Srbi" je nužan genetski test u kojem će se utvrditi dali su genetski (pravoslavni) Hrvati, genetski Srbi ili genetski Vlasi. Ukoliko genetski test ustanovi da je osoba koje se je izjašnjavala do sada kao "Srbin" ustvari (pravoslavni) Hrvat ili Vlah i ne prizna genetsku analizu, izgubi pravo biti pripadnik nacionalnih manjina u Nezavisnoj Državi Sandžaku. U tom slučaju mogu dobiti status stranaca u Nezavisnoj Državi Sandžaku sa (privremenim) pravom na boravak u istoj.

Pripadnici nacionalni manjina ne mogu imati dvojno državljanstvo nego samo državljanstvo Nezavisne Države Sandžaka ili samo državljanstvo zemlje za koju se izjašnjavaju da su državljani koji borave (privremeno) na području Hrvatske.

Sandžaklije genetski pripadaju hrvatskom narodu, jer u genetici ne postoji bosanski geni. Zahvaljujući Islamu su ti hrvatski muslimani iz današnje Bosne i Sandžaka očuvali hrvatsku krv, jer se nisu miješali previše sa ne-hrvatskim narodima. Kroz stoljeća je samo Musliman mogao uzeti ne-hrvaticu/ne-muslimanku kao ženu, dok Muslimanka nije mogla uzeti ne-muslimana kao muža. Kod hrvatskih katolika je muško i žensko moglo uzeti ne-hrvatskog muža ili ženu i tako miješati gene. Kod hrvatski muslimana je to samo bilo moguće sa muške strane. Zato je u nekim hrvatsko-muslimanskim krajevima u Bosni postotak hrvatskog genskog markera veći nego u bilo kojim krajevima današnje Republike Hrvatske.

Posebni status imaju Ukrajinci kao potomci Hrvata iz doba “Velike Horvatiye” na teritorijum današnje Ukrajine (i okolni zemalja).

Pripadnici nehrvatski obitelji čiji su se predci doselili poslje 1913 godine na teritorij Sandžaka mogu dobiti samo status stranca sa pravom (privremenim) boravka na teritoriju Nezavisne Države Sandžaka. Stranci sa pravom (privremenog) boravka u Nezavisnoj Državi Sandžaku će izgubiti to pravo ako borave više od 3 mjeseci izvan Nezavisnoj Državi Sandžaku (izuzetak : studij izvan Nezavisne Države Sandžaka, liječenje izvan Nezavisne Države Sandžaka ako u njoj ne postoji mogućnost istog liječenja) ili ako učine kazneno/kriminalno djelo u Nezavisnoj Državi Sandžaku isto gube pravo na boravak u Nezavisnoj Državi Sandžaku. Stranci koje učine kazneno/kriminalno djelo u Nezavisnoj Državi Sandžaku moraju napustiti teritorij Nezavisnoj Državi Sandžaka i trajno se iseliti u državu ciji su pripadnici. Svaki stranac mora imati vazeću putovnicu iz zemlje za koju se izjašnjava da je pripadnik. Iztekne strana putovnica ima stranac mjesec dana vremena da opet uvede dozvolu boravka u Nezavisnoj Državi Sandžaku u novoj ili produženoj putovnici zemlje iz koje dolazi. Nakon toga gubi pravo boravka u Nezavisnoj Državi Sandžaku i mora opet zatražiti dozvolu boravka u Nezavisnoj Državi Sandžaku. Svaka osoba koja radi kaznenog djela i kriminala mora napustiti teritorij Nezavisne Države Sandžaka na svoje troškove, te nosi sve druge troškove koje su nastale da ta osoba napusti teritorij Nezavisne Države Sandžaka.

Pripadnici nehrvatski obitelji koji su se doselili poslje 1913 godine na teritorij Sandžaka mogu zatražiti državljanstvo Nezavisne Države Sandžaka ako nisu učinili do zahtjeva kazneno djelo/kriminal, nisu sudjelovali u napadu i zločinima na teritorij Republike Hrvatske i Republike Bosne i Hercegovine u 1990tim godinama, te nemaju anti-hrvatsku misao. Državljanstvo se može opet izgubiti u slučaju anti-hrvatski dijela. Prije dodjele državljanstva Nezavisne Države Sandžaka se osoba mora odreći starog državljanstva. Dvojno državljanstvo nije moguće. Tko se ne odrekne starog državljanstva gubi državljanstvo Nezavisne Države Sandžaka.

Tko dobije
državljanstvo Nezavisne Države Sandžaka odmah daje suglasnost da se Nezavisna Država Sandžak ujedini u budučnosti sa Bosnom i Hercegovinom i kasnije sa Republikom Hrvatskoj i postane tada pokrajina Sandžak u hrvatskoj državi.

 

MINISTAR/MINISTRICA NACIONALNI MANJINA I ETNIČKI SKUPINA :

 

Predlažemo Ministra/Ministricu nacionalni manjina i etnički skupina u Nezavisnoj Državi Sandžaku.

Ministar/Ministrica nacionalni manjina i etnički skupina mora biti član tih nacionalni manjina i etički skupina.

Ministar/Ministrica nacionalni manjina i etnički skupina mora imati zamjenika koji ne smije imati istu pripadnost nacionalne manjine ili etničke skupine.

Pripadnici nacionalni manjina samo mogu samo birati ako imaju boravak u Nezavisnoj Državi Sandžaku od godinu dana.

Državljani
Nezavisne Države Sandžaka mogu i birati u inozemstvu.

Stranci u Nezavisnoj Državi Sandžaku nemaju pravo sudjelovati na izborima u Nezavisnoj Državi Sandžaku.

 

 

 

[ POČETAK ] [ NAČELA ] [ GENETIKA ] [ JEZIK I PISMO ] [ ZASTAVA I GRB ] [ BLAGDANI ]

[ HIMNA ] [ VJERA ] [ ŠERIJATSKO SUDSTVO ] [ MANJINE ] [ SANDŽAK U N.D.H. ]

[ POVIJEST HRVATA ] [ OD SARASVATA DO HRVATA ] [ OD HORUSA DO ALLAHA ] [ Nezavisna Drzava Sandzak na Facebooku. ]

 

 

Impressum I Datenschutzerklärung