Grb Nezavisne Drzave Sandzak.

NEZAVISNA DRŽAVA SANDŽAK

 

[ POČETAK ] [ NAČELA ] [ GENETIKA ] [ JEZIK I PISMO ] [ ZASTAVA I GRB ] [ BLAGDANI ]

[ HIMNA ] [ VJERA ] [ ŠERIJATSKO SUDSTVO ] [ MANJINE ] [ SANDŽAK U N.D.H. ]

[ POVIJEST HRVATA ] [ OD SARASVATA DO HRVATA ] [ OD HORUSA DO ALLAHA ] [ Nezavisna Drzava Sandzak na Facebooku. ]

 

RADIO STANICA :

 

 

PROGRAM RADIO STANICE
 

SADRŽAJ :

 

NAJPOZNATIJI HRVATSKI MUSLIMANI IZ BOSNE I HERCEGOVINE I SANDŽAKA

 

VAŽNIJI POLOŽAJI HRVATSKI MUSLIMANA U NEZAVISNOJ DRŽAVI HRVATSKOJ

 

HAFIZ SULEJMAN PAČARIZ

 

MUFTIJA ISMET MUFTIĆ

 

ALIJA NAMETAK

 

PUKOVNIK IBRAHIM VITEZ PJANIĆ - PIRIĆ

 

NAHID KULENOVIĆ

 

DŽAFER-BEG KULENOVIĆ

 

DOGLAVNIK ADEMAGA MEŠIĆ

 

MEHMED ALAJBEGOVIĆ

 

VITEZ ALIJA ŠILJAK - LAV IZ FOČE

 

DŽAMIJA Dr. ANTE PAVELIĆA

 

SOJ I ODŽAK EHLI ISLAMA

 

OBRAMBENA POLICIJSKA SS PUKOVNIJA SANDŽAK

 

13. HRVATSKA GORSKA SS DIVIZIJA "HANDŽAR"

 

23. HRVATSKA GORSKA SS DIVIZIJA "KAMA"

 

SRPSKA LAŽ O GENETICI SRBA I HRVATSKI MUSLIMANA U BiH I SANDŽAKU

 

SRPSKA LAŽ O “SRPSKOM” JEZIKU

 

SRPSKA LAŽ O BOSNI I HERCEGOVINI

 

SRPSKA LAŽ O "RAŠKOJ"

 

SRPSKA LAŽ O "SRBIMA" PRIJE 12. STOLJEĆA

 

SRPSKA LAŽ O BROJU "SRPSKI ŽRTAVA" U RADNIM LOGORU JASENOVAC

 

SRPSKA LAŽ DA SRBA NIJE BILO U ORGANIZACIJAMA N.D.H.

 

OBRANA SANDŽAKA OD ČETNIKA I PARTIZANA

 

ZLOČINI ČETNIKA KOSTE PEĆANCA U SANDŽAKU 1918-1923

 

SRPSKI ZLOČINI U NEZAVISNOJ DRŽAVI HRVATSKOJ

 

SRPSKI ZLOČINI U ILIĆIMA I CIMU

 

SRPSKI ZLOČINI U BOSANSKOM GRAHOVOM

 

SRPSKI ZLOČINI U DRVARU

 

SRPSKI ZLOČINI U SELU BORIČEVCU

 

SRPSKI ZLOČINI U SELIMA  KRNJEUŠI I VRTOČE

 

SRPSKI ZLOČINI U SELU PODRINJU

 

SRPSKI ZLOČINI U SELIMA ZABIOKOVLJU, DRAGLJANE I KOZICA

 

SRPSKI ZLOČINI U SELIMA ZVEČANJA, GATA, ČIŠLI  I OSTRVICI

 

SRPSKI ZLOČINI U RAMI

 

DŽAFER-BEG KULENOVIĆ :

 

Dzaferbeg Kulenovic.

Dio članka koji je Kulenović napisao o Bosni i Hercegovini 10. travnja 1954.:

“ ...Krajevi iztočne Bosne, koje neki u pitanje dovode, nisu pripadali nikada Srbiji, a hrvatski ih je živalj od unazad više stoljeća naselio i na njima živi u pretežnoj većini i danas. Ni kasnije doseljavanje Srba nije tu većinu izbrisalo, što najbolje potvrduju svi politički izbori, koji su obavljeni u posljednjh trideset godina. U svim tim izborima izabrana je u ovim krajevima hrvatska većina, kao i u ostalim dielovima Bosne i Hercegovine. Ta se je većina pogotovo odrazila u izborima godine 1920., u kojima su birani narodni zastupnici za ustavotvornu skupštinu. U tim su izborima birale Bosna i Hercegovina 52 zastupnika, a izabrale su 38 Hrvata (24 muslimana i 14 katolika), te 14 Srba. Dakle, u izborima, koji se provode da bi se državi dao Ustav, Bosna i Hercegovina daju više nego li dvotrećinsku hrvatsku većinu. Ta je činjenica tako odlučna, da svaki razuman čovjek i pošten čovjek ne može poricati BiH-i obilježje njezina hrvatstva, i one kao takove, voljom naroda i svojim obilježjem, mogu pripadati samo Državi Hrvatskoj, tim više, što su one srdce te države. Oni koji drugačije misle, neka bolje prouče stvari, te nas ne trebaju obmanjivati pričama iz zastarjelih i pristrano pisanih knjiga....''

 

Rodio se u Rajnovcima kraj Kulen Vakufa, 17. veljače 1891., a umro u Siriji u Damasku, 3. listopada 1956. Bio je vladosborac, hrvatski domoljub i pravnik.

Džaferbeg Kulenović je pohađao srednje obće učilište u Sarajevu i Tuzli, a 1909., dva mjeseca prije završnog izpita je izbačen iz učilišta sbog sukoba sa srbskim učenicima. Završni izpit polaže u Mostaru iste godine. Godine 1909. se upisao na visoko učilište u Beču, ali se sbog lošeg zdravlja vraća u Zagreb gdje završava i doktorira pravo. Već u Beču je djelatan među tamošnjom hrvatskom pravaškom omladinom ter je izabran za predsjednika starčevićanskog sveučilištnog družtva “Sviest''. Nakon stvaranja Kraljevine Jugoslavije, 1919., pristupa Jugoslavenskoj Muslimanskoj Organizaciji (sredbotvorbi) (JMO) i postaje narodni zastupnik. Bio je među riedkima koji su glasovali protiv Vidovdanskog ustava 1921. To čini uzprkos naputcima svoje stranke govoreći: “Provedite slobodne izbore i vidjet ćete da je Bosna Hrvatska.''

1921. prosvjeduje sbog četničkog pokolja nad stanovničtvom Sandžaka. Kad se JMO podielio na središtnjičarsku (pro-srbsku) i samoupravljačku listu opredjeljuje se za samoupravce. Ta lista na kojoj se i sam nalazio, na izborima za narodnu skupštinu 1923. porazila je pro-srbsku listu JMO. Jedan od misaonih začetnika “Sarajevskih punktacija'' 1933., u kojima JMO osuđuje strahovladu i velikosrbske težnju prema BiH, zahtievajući samoupravu. 29. lipnja 1939. izabran za predsjednika JMO. Budući kako je JMO bila u sastavu JRZ. nastojao je da stranka ne prestane sredbotvorno postojati što dovodi do razciepa JRZ. Zabilježena je u tisku njegova izjava “Gospodo, ja sam Hrvat i hrvatski nacionalist...i ne samo da sam ja Hrvat i hrvatski nacionalist nego su bosanski muslimani kao cjelina Hrvati, dio hrvatskog naroda.'' U Cvetkovićevoj, a kasnije u Simovićevoj vladi 1939. - 1941. bio je podvladonosac. Nu, bio je protiv podjele Bosne i Hercegovine prema sporazumu Cvetković-Maček, a odlučno se protivio priključenju dielova BiH koji nisu ušli u Banovinu Hrvatsku, već u t. zv. “Srbske zemlje''.

Uoči proglasa N.D.H., 1941., nije napustio zemlju kano većina članova vlade Kraljevine Jugoslavije već na čelu izaslanstva predstavnika JMO posjećuje Antu Pavelića izrazivši podporu N.D.H. Primivši svoje dužnosti zastupa ciljeve muslimanskog pučanstva u N.D.H. Živi u Zagrebu sve do sloma t. j. do 6. svibnja 1945. kad se s ostalim članovima vlade i dužnostnicima N.D.H. povlači u Austriju. Englezi ga uhićuju 17. svibnja, ter je sproveden u zatočište Spittal na Dravi, dan nakon što je skupina članova vlade iz tog zatočišta bila izručena Jugoslaviji. To zakašnjenje mu je spasilo život. Nakon puštanja iz zatočišta prebacio se u Siriju gdje je i umro. U Siriji se nastavio boriti promičbenim sredstvima kako bi svietu (pogotovo muslimanskom) pokazao težak položaj Hrvata u novoj Jugoslaviji. Bio je podpisnik Podneska Hrvata muslimana na sveislamskom skupu, o kojem Vincent Lateva, dopisnik AFP-a, kaže kako je “od svih do sada održanih sastanaka uobće, ovaj skup islamske misli najznačajniji i najprepoznatljiviji''. Surađivao je u više hrvatskih izseljeničkih glasila, od “Hrvatske revije'' i “Godišnjaka hrvatskog domobrana'' do “Drine'', “Hrvatske'' i ,”Danice'', zalažući se za jedinstvo Hrvata katolika i muslimana.

 

 

 

[ POČETAK ] [ NAČELA ] [ GENETIKA ] [ JEZIK I PISMO ] [ ZASTAVA I GRB ] [ BLAGDANI ]

[ HIMNA ] [ VJERA ] [ ŠERIJATSKO SUDSTVO ] [ MANJINE ] [ SANDŽAK U N.D.H. ]

[ POVIJEST HRVATA ] [ OD SARASVATA DO HRVATA ] [ OD HORUSA DO ALLAHA ] [ Nezavisna Drzava Sandzak na Facebooku. ]

 

 

Impressum I Datenschutzerklärung