Grb Nezavisne Drzave Sandzak.

NEZAVISNA DRŽAVA SANDŽAK

 

[ POČETAK ] [ NAČELA ] [ GENETIKA ] [ JEZIK I PISMO ] [ ZASTAVA I GRB ] [ BLAGDANI ]

[ HIMNA ] [ VJERA ] [ ŠERIJATSKO SUDSTVO ] [ MANJINE ] [ SANDŽAK U N.D.H. ]

[ POVIJEST HRVATA ] [ OD SARASVATA DO HRVATA ] [ OD HORUSA DO ALLAHA ] [ Nezavisna Drzava Sandzak na Facebooku. ]

 

RADIO STANICA :

 

 

PROGRAM RADIO STANICE
 

SADRŽAJ :

 

NAJPOZNATIJI HRVATSKI MUSLIMANI IZ BOSNE I HERCEGOVINE I SANDŽAKA

 

VAŽNIJI POLOŽAJI HRVATSKI MUSLIMANA U NEZAVISNOJ DRŽAVI HRVATSKOJ

 

HAFIZ SULEJMAN PAČARIZ

 

MUFTIJA ISMET MUFTIĆ

 

ALIJA NAMETAK

 

PUKOVNIK IBRAHIM VITEZ PJANIĆ - PIRIĆ

 

NAHID KULENOVIĆ

 

DŽAFER-BEG KULENOVIĆ

 

DOGLAVNIK ADEMAGA MEŠIĆ

 

MEHMED ALAJBEGOVIĆ

 

VITEZ ALIJA ŠILJAK - LAV IZ FOČE

 

DŽAMIJA Dr. ANTE PAVELIĆA

 

SOJ I ODŽAK EHLI ISLAMA

 

OBRAMBENA POLICIJSKA SS PUKOVNIJA SANDŽAK

 

13. HRVATSKA GORSKA SS DIVIZIJA "HANDŽAR"

 

23. HRVATSKA GORSKA SS DIVIZIJA "KAMA"

 

SRPSKA LAŽ O GENETICI SRBA I HRVATSKI MUSLIMANA U BiH I SANDŽAKU

 

SRPSKA LAŽ O “SRPSKOM” JEZIKU

 

SRPSKA LAŽ O BOSNI I HERCEGOVINI

 

SRPSKA LAŽ O "RAŠKOJ"

 

SRPSKA LAŽ O "SRBIMA" PRIJE 12. STOLJEĆA

 

SRPSKA LAŽ O BROJU "SRPSKI ŽRTAVA" U RADNIM LOGORU JASENOVAC

 

SRPSKA LAŽ DA SRBA NIJE BILO U ORGANIZACIJAMA N.D.H.

 

OBRANA SANDŽAKA OD ČETNIKA I PARTIZANA

 

ZLOČINI ČETNIKA KOSTE PEĆANCA U SANDŽAKU 1918-1923

 

SRPSKI ZLOČINI U NEZAVISNOJ DRŽAVI HRVATSKOJ

 

SRPSKI ZLOČINI U ILIĆIMA I CIMU

 

SRPSKI ZLOČINI U BOSANSKOM GRAHOVOM

 

SRPSKI ZLOČINI U DRVARU

 

SRPSKI ZLOČINI U SELU BORIČEVCU

 

SRPSKI ZLOČINI U SELIMA  KRNJEUŠI I VRTOČE

 

SRPSKI ZLOČINI U SELU PODRINJU

 

SRPSKI ZLOČINI U SELIMA ZABIOKOVLJU, DRAGLJANE I KOZICA

 

SRPSKI ZLOČINI U SELIMA ZVEČANJA, GATA, ČIŠLI  I OSTRVICI

 

SRPSKI ZLOČINI U RAMI

 

DOGLAVNIK ADEMAGA MEŠIĆ :

 

Adem-Aga Mesic.

Posjednik i vladosborac, rođen je u Tešnju, 25. ožujka 1869., a umro nepoznatog nadnevka. Srednje muslimansko učilište (medresu) polazio u Travniku, ali je nakon dva razreda napušta i preuzima otčev posjed i trgovinu. Ubrzo postaje jednim od najuglednijih trgovaca u Bosni. Istodobno je i jedan od najvećih muslimanskih podupiratelja siromašnih učenika, književnika i uljudbenih djelatnika u BiH. Mnogo je putovao Europom, Azijom i Afrikom upoznajući tamošnje narode i uljudbe. Jedan je od osnivača Muslimanskoga učeničkog podpornog družtva “Gajret”, a sam je osnovao oko 50 zemljoradničkih zadruga. Bio je i zastupnik u bosansko-hercegovačkom Saboru. God. 1908. osnovao je Muslimansku naprednu stranku u hrvatskom duhu, ter se oko njega okuplja hrvatska mladež.


U 1. svjetskom ratu o svom je trošku izdržavao i zapovjedao dragovoljačkom jedinicom sastavljenom od tešanjskih muslimana, zvanom Ademagina vojska. Godinama je novčano pomagao književni list “Behar”, poslije i “Muslimansku sviest”, a potom je s H. Hadžićem osnovao “Hrvatsku sviest”. U tim listovima objavljuje više priloga. Napisao je igrokaz “Carevićev grob”, poslije preuređenu u “Ismet i Almera”, ter više knjižica, od kojih je poznatija “Namet na vilajet”. Za vrieme Kraljevine Jugoslavije, Mešić je član Jugoslavenske muslimanske organizacije (sredbotvorbe) (J.M.O.).

 

Odlučno se suprotstavio odluci vodstva stranke o ulazku J.M.O. u novoosnovanu (25. ožujka 1935.) Jugoslavensku radikalnu (skrajnju) zajednicu (J.R.Z.), smatrajući kako se time napušta zamisao o samoupravi BiH. Zato je pokrenuo dogovore koji su dostigli vrhunac velikom skupštinom u Tešnju 27. listopada 1935., na kojoj su dane osnove za buduću Muslimansku sredbotvorbu, koja je i osnovana u studenome 1936. u Zagrebu pri HSS-u. Ponudu je Mešić predao V. Mačeku u ime svih izaslanika, što je ovaj i prihvatio. Od tada MO HSS-a djelatno djeluje do 1941. u BiH, a Mešić je jedan od njezinih čelnih ljudi. Za N.D.H. on je prohrvatski okrenut muslimanski vladosborac (koji se narodno osjećao i izjašnjavao Hrvatom), ter ga prihvaća ustaško vodstvo i A. Pavelić imenuje 8. svibnja 1941. doglavnikom. Putuje po BiH, gdje pomaže u uzpostavi vlasti N.D.H. i osnivanju ustaških sredbotvorbi. Nakon obilazka iztočne Bosne u ljeto 1941., s H. Hadžićem, izvještava A. Pavelića kako se protivi uselitbi Slovenaca u ta granična područja sa Srbijom. U srpnju 1941. Mešić je na Pavelićev zahtjev sredbotvorio susret bivših veleposjednika muslimana u Sarajevu za “ponovno rješavanje poljopriradnog pitanja” u BiH.

Dne 30. studenog. 1942. Ademaga Mešić zajedno s Markom Došenom i još desetoricom sabornika, podnosi podnesak Poglavniku. U njemu se naglašava kako je državnom poglavaru ,,Sabor jedini suradnik'', da predstavlja 200 hrvatskih glasova za hrvatsku upravu. Nadalje se kaže da su sreću, što je nastala Država Hrvatska pomutili Rimski ugovori i opisuje talijansku strahovladu u Dalmaciji i ostalim zaposjednutim područjima, dodavši kako ,,to obće očajanje izkorišćuju neprijatelji hrvatskog naroda da bi novu hrvatsku državu ogovarali i omrznuli, da bi je tako pobijali politički, moralno i socialno''. Iztiče se, da ,,velik dio tih ljudi u Dalmaciji i u obalnoj zoni nisu ni komunisti ni anarhisti, nego pravi Hrvati i rodoljubi, koji su bili prisiljeni da se pred došljakom povuku u brda i špilje da bi spasili život''. Traži se odlučno ,,da se razčisti pitanje tuđeg utjecaja'', da se ,,zaustavi iztriebljavanje našeg stanovničtva u Dalmaciji, Hercegovini i Bosni''. Zahtievaju se obširne promjene u državnoj upravi, navodeći da se ,,u redove ustaša uvukao u buri ustanka i takav soj ljudi, koji je iz nizkih i nečistih razloga - izkorišćujući ustaštvo i hrvatstvo - pružio prste i prema državnoj posebničkoj imovini - i tako nanio neizmjernu štetu ugledu i uzornosti države''. Traži se odlučno čišćenje i iztupa protiv ,,dvotračnosti državne uprave'', jerbo ona ne može istodobno biti u rukama i podvladonosca i ustaških dužnostnika. Zahtieva se iztraga o prilikama u zatočeničkim bivalištima i mogućnost da se obtuženi brane zakonskim putem pried redovitim sudovima i upravnim oblastima. Podvrgava se oštroj primjetbi rad podvladonosca hrvatskog domobranstva vojskovođe Slavka Kvaternika. Traže se jedinstvene hrvatske oružane snage - ,,da mjesto nesposobnih i nepouzdanih dođu ljudi od časti, znanja i sposobnosti, koji mogu ponovno uzpostaviti narušenu pravnu sigurnost i vjeru u državu, njenu moć i zakone''. Posebno se podvlači: ,,Hrvatski se sabor mora kao pravi predstavnik naroda u duhu njegovih stoljetnih običaja i u skladu sa sadašnjim potrebama odgovornosti svih političkih činbenika ponovno sredbotvoriti i iznova sazvati. Hrvatima je Hrvatski državni sabor stoljećima bio poviestni predstavnik naroda, zastupnik i zaštitnik hrvatske državnosti i njen najviši uzor javnog prava oko kojega se čitav hrvatski narod uviek okupljao, a i sada će se okupljati''. Nadalje se traži provođenje zakonskog postupka protiv svih zatvorenika i puštanje na slobodu svih onih, koje se ne pronađe krivima; nadzor Podvlade unutarnjih poslova nad bivalištnim zatočištima i oslobođenje svih onih, koji nisu počinili osobne prekršaje ter pozivanje na odgovornost svih onih, koji su se na bilo kojem području ogriešili o zakone, čast i probitke hrvatskog naroda i države.

Kako su mu partizani u Tešnju zapalili kuću, od 20. listopada 1943. do kraja rata stalno boravi u Zagrebu. Sbog neslaganja s pojednim postupcima vlade od N.D.H., podkraj 1943. podnio je ostavku na dužnost doglavnika, ali je Pavelić nije uvažio. Dana 6. svibnja 1945. napustio je Zagreb i s članovima Vlade N.D.H. i drugim dužnostnicima povukao se u Austriju, gdje su ga 17. svibnja britanski vojni redarstvenici uhitili i zatvorili u zatočište Spittal na Dravu. Sutradan (18. svibnja) u Rosenbachu izručen je Jugoslavenskim vlastima. Vojni sud 2. JA u Zagrebu osudio ga je 6. lipnja 1945. na 20 godina robije. Daljna sudbina nepoznata.

 

 

 

 

[ POČETAK ] [ NAČELA ] [ GENETIKA ] [ JEZIK I PISMO ] [ ZASTAVA I GRB ] [ BLAGDANI ]

[ HIMNA ] [ VJERA ] [ ŠERIJATSKO SUDSTVO ] [ MANJINE ] [ SANDŽAK U N.D.H. ]

[ POVIJEST HRVATA ] [ OD SARASVATA DO HRVATA ] [ OD HORUSA DO ALLAHA ] [ Nezavisna Drzava Sandzak na Facebooku. ]

 

 

Impressum I Datenschutzerklärung